Groeien haar en nagels beter door Ovovital?

Collageen aanmaak bij Ovovital gebruik uitgelegd

Veel van onze gebruikers slikken Ovovital calcium om hun botten en gewrichten in topconditie te houden. Het eerste waaraan de gebruikers van Ovovital vaak merken dat het werkt is aan hun haar en nagels. De nagels worden sterker en het haar wordt voller. In dit artikel gaan we dieper in op deze bijzondere en positieve ‘bijwerking’ van Ovovital.

Om het mechanisme achter deze bijwerking te begrijpen moeten we weten welke stoffen, behalve Calcium, er nog meer in Ovovital eierschalen zitten en welke rol eiwitten spelen bij de vorming van collageen.

Eiwitten

Eiwitten bestaan uit combinaties van aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten die onder andere gebruikt worden voor de aanmaak van lichaamseigen eiwitten . Er zijn 22 fundamentele aminozuren die ons lichaam nodig heeft. Deze aminozuren zijn te verdelen in drie categorieën:

  1. Essentiële aminozuren. Deze kan je lichaam niet aanmaken en moet je uit je voeding halen.
  2. Semi-essentiële aminozuren. Dit zijn aminozuren waar je lichaam soms niet voldoende van aanmaakt om in je behoefte te voorzien, bijvoorbeeld bij een medische aandoening of na zware belasting zoals sporten.
  3. Niet-essentiële aminozuren. Deze maakt het lichaam zelf aan.

Zitten er eiwitten in Ovovital?

Hoewel het overgrote deel van eierschalen uit mineralen bestaan bevat Ovovital nog een veelheid aan andere stoffen waaronder belangrijke aminozuren:

  • Eiwitten (aminozuren): Alanine, Arginine, Asparaginezuur, Fenylalanine, Glutaminezuur, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Serine, Treonine, Tyrosine, Valine,
  • Mineralen: Calcium, Fosfor, Kalium, Natrium en Magnesium;
  • Micro-elementen (ook wel sporenelementen): Chroom, Jodium, Kobalt, Koper, Lithium, Mangaan, Molybdeen, Selenium, Strontium, Vanadium, IJzer en Zink;
  • Vitamine D3, Calcitonine en groeifactoren

Een eierschaal is in feite een natuurlijk Calcium-mineralen-eiwit complex.
In een schema ziet dat er als volgt uit:

Schema Ovovital Calcium mineralen eiwit complex

Ovovital is meer dan de som der delen

Wat dit complex uniek maakt zijn de natuurlijke verbindingen en de eigenschappen van de stoffen die aanwezig zijn. De combinatie als geheel heeft betere eigenschappen dan de afzonderlijke onderdelen.

  1. De verbinding van het eiwit aan de mineralen (waaronder dus het Calcium) en sporenelementen zorgt voor een betere opname in ons darmkanaal. Zo komt er meer calcium in ons lichaam. Dit heet “biologische beschikbaarheid”*. Door deze eiwit verbinding heeft Ovovital heeft een aangetoonde hogere biologische beschikbaarheid dan bijvoorbeeld calciumcarbonaat.
  2. Mineralen, eiwitten (aminozuren) en sporenelementen zijn belangrijke bouwstenen voor onze botten, gewrichten en kraakbeen.

Over de opname van Calcium, Magnesium en Vitamine D3 en alle andere mineralen is al veel geschreven. Daarom richten we ons nu specifiek op de eiwitten en aminozuren in Ovovital.
Ovovital eierschalen bevatten 15 van de 22 fundamentele aminozuren die ons lichaam nodig heeft. Van deze 15 aminozuren behoren er 8 tot de eerste groep van 9 essentiële aminozuren (zie eiwitten). Eierschalen zijn daardoor een zeer waardevolle voedingsbron voor collageen.

Wat is collageen?

Collageen is een lichaamseigen lijmvormend structuur eiwit** dat we zelf aanmaken uit aminozuren. Het is een fundamentele bouwsteen en zorgt voor stevigheid en elasticiteit. 30% van ons lichaam bestaat uit collageen.

Welke soorten collageen zijn er?

Tot nog toe heeft men zo’n 30 soorten collageen aangetoond. Hieronder staat waar we de vijf bekendste collageen typen aantreffen in ons lichaam:

• Type I: huid, botten, bindweefsel, pezen, ligamenten, fascie, bloedvaten, nagels.
• Type II: kraakbeen en tussenwervelschijven, ribben, neus, strottenhoofd, luchtpijp, luchtpijpvertakking.
• Type III: huid, synovia, bloedvaten, snelgroeiende weefsels bij wondherstel, maar wordt daarna grotendeels vervangen door type I.
• Type IV: het basale membraan: filtratiemembranen en capillairen.
• Type V: celmembranen, haren en placenta.

Collageen en veroudering

Door ouderdom gaat de productie van ons collageen langzaam achteruit. UV straling, roken en suiker hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van collageen. Na verloop van tijd raken collageen vezels beschadigd en verliezen hun dikte en elasticiteit. Dat is een natuurlijk verouderingsproces. We worden daardoor minder flexibel, de gewrichten gaan achteruit en onze huid wordt slapper.

Collageen wordt daarom veel in de cosmetica toegepast om de huid elastisch te houden en veroudering tegen te gaan. Collageen zit in onze botten, gewrichten, pezen, huid, haren, nagels etc. De beste manier om je botten en gewrichten in topconditie te houden is om te blijven bewegen en elke dag te stretchen.

Ovovital en collageen

90% van het collageen in ons lichaam bestaat uit collageen type I & type II. Collageen is dus een belangrijk eiwit en bestaat hoofdzakelijk uit Glycine en Proline en twee afgeleiden daarvan***.

Ovovital bevat beide belangrijke ‘collageen’ aminozuren, Glycine en Lycine en wordt daarom niet alleen in de botten en gewrichten opgenomen maar in alle weefsels die bestaan uit collageen. Het haar, de nagels en de huid hebben er dus inderdaad ook baat bij.

Het is daarom verstandig om de collageenproductie te helpen met Ovovital.
Zo blijft u niet alleen langer op de been maar ziet u er ook jonger uit.

*Biologische beschikbaarheid
Biologische beschikbaarheid, vaak afgekort tot biobeschikbaarheid of F, is een farmaceutische term die aangeeft in welke mate de werkzame stoffen van een middel beschikbaar komen op de bedoelde plek.
De hoogte van de biologische beschikbaarheid van werkzame stoffen is afhankelijk van het soort, de bereiding, de stofwisseling van de patient en de toedieningsvorm. De biologische beschikbaarheid kan onder andere afnemen door een inefficiënte wijze van inname, wisselwerking met voedsel, voortijdige uitscheiding via het maag-darmkanaal of afbraak door de lever. Middelen die intraveneus (in een ader) worden toegediend hebben dus per definitie een biologische beschikbaarheid van 100%.

** Collageen vezel
Collageen vezel is sterk en elastisch en bestaat uit een drievoudige helix van alfaketens van 19 aminozuren.

*** Hydroxiproline en Hydroxylysine
Hydroxiproline en Hydroxylysine zijn afgeleiden van respectievelijk prolyne en lysine. Voor beide afgeleiden is Vitamine C nodig als katalysator of hulpmolecuul. Vitamine C is dus erg belangrijk bij het vormen van eiwitten.

Welke rol speelt Vitamine D bij infectieziekten zoals COVID-19?

Voeding met vitamine D

Welke rol speelt Vitamine D bij  infectieziekten zoals COVID-19?

Trouwe Ovovital gebruikers weten dat vitamine D3 een belangrijke rol speelt bij de opname van calcium en het behoud van sterke en gezonde botten. Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij het in stand houden van een goede spierfunctie en het is van belang voor een goede werking van het immuunsysteem.

Voor iedereen geldt een dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van 10 microgram (400 IE, internationale eenheden) vitamine D3. Drie capsules Ovovital calcium bevatten daarom 400 IE  of 10 microgram vitamine D3. Ouderen boven de 70 moeten 20 microgram (800 IE) per dag slikken.

Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie hebben onderzoekers onlangs naar de rol van vitamine D3 bij infectieziekten gekeken. Daarvoor hebben ze alle gepubliceerde onderzoeken naar de Vitamine D spiegel bij ouderen bekeken. Dat leverde een aantal interessante inzichten op.

Hieronder de vertaalde versie van dit artikel over de rol van vitamine D bij Covid-19 van Fiona Mitchell dat onlangs in verscheen in The Lancet Diabetes Endocrinol 2020.

Vitamine-D and COVID-19: heeft een lage vitamine D3 spiegel een slechtere ziekteverloop tot gevolg??

Ondanks de moeilijkheden bij het vergelijken van gegevens tussen landen onderling, is de sterfte door COVID-19 in sommige landen aanzienlijk hoger dan in andere. Veel factoren kunnen een rol spelen bij deze verschillen zoals het aandeel van ouderen in de bevolking, algemene gezondheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en de sociaaleconomische status. 

Een factor die meestal over het hoofd wordt gezien en die de gevolgen van COVID-19 zou kunnen beïnvloeden, is de relatieve vitamine D-spiegel van bepaalde leeftijdsgroepen. Omdat mensen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven, hebben de gezondheidsdiensten van Groot-Brittannië aanbevolen dat mensen tijdens deze pandemie gedurende de zomer en de herfst vitamine D-supplementen moeten innemen. 

Suppletie met vitamine D kan met name belangrijk zijn voor oudere mensen omdat ze een hoog risico lopen op een slecht verloop van een COVID-19 infectie en een vitamine D-tekort.

Vitamine D heeft een belangrijke  rol in de calcium- en fosfaatbalans en beïnvloedt de botgroei en -omzet. Een lage vitamine D-spiegel wordt ook geassocieerd met andere niet-overdraagbare ziekten en met een verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten; met name infecties van de bovenste luchtwegen. 

Of lage vitamine D-spiegels een oorzaak of juist het gevolg zijn van een ziekte blijft een punt van discussie. Interventieonderzoeken hebben zelden voordelen van vitamine D-suppletie als behandeling of als preventieve maatregel aangetoond. 

Een belangrijke uitzondering op deze algemene trend vormen de infecties van de bovenste luchtwegen: een meta-analyse uit 2017 van individuele patiëntgegevens van 11 321 deelnemers in 25 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken toonden aan dat vitamine D-suppletie bescherming bood tegen acute luchtweginfecties en dat patiënten met zeer lage (<25 nmol / L) serum 25-hydroxyvitamine D-concentraties (een marker van vitamine D-status ) het meeste voordeel behaalden.

Een groeiend aantal indirecte bewijzen verbindt nu ook specifiek de uitkomsten van COVID-19 en de vitamine D-status. SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, kwam op en begon zich eind 2019 (winter) te verspreiden op het noordelijk halfrond, wanneer de niveaus van 25-hydroxyvitamine D op hun dieptepunt liggen. 

Ook hebben landen op het noordelijk halfrond een groot deel van de lasten en sterfgevallen van gedragen. In een cross-sectionele analyse in heel Europa was COVID-19-mortaliteit significant geassocieerd met de vitamine D-status bij verschillende populaties. 

De lage sterftecijfers in de Scandinavische landen zijn uitzonderingen op de trend naar slechtere resultaten op de meer noordelijke breedtegraden, maar de bevolking in deze landen is relatief rijk aan vitamine D vanwege de wijdverbreide verrijkte voeding. Italië en Spanje zijn ook uitzonderingen, maar de prevalentie (aantallen per 1000 mensen) van vitamine D-tekort bij deze populaties komt verrassend vaak voor. 

Bovendien lijken etnische minderheden – die vaker een vitamine D-tekort hebben omdat ze een donkerdere huid hebben – erger te worden getroffen door COVID-19 dan blanken. Uit gegevens van het Britse Office for National Statistics blijkt bijvoorbeeld dat getinte mensen in Engeland en Wales meer dan vier keer zo grote kans hebben om aan een COVID-19 infectie te overlijden dan blanken.

Een rol voor vitamine D in de reactie op COVID-19-infectie kan tweeledig zijn. Ten eerste ondersteunt vitamine D de productie van antimicrobiële peptiden (=bouwsteen voor eiwitten) in het ademhalingsepitheel, waardoor infectie met het virus en de ontwikkeling van COVID-19-symptomen minder waarschijnlijk worden. 

Ten tweede kan vitamine D de ontstekingsreactie op infectie met SARS-CoV-2 helpen verminderen. Deregulering van deze respons, vooral van het renine-angiotensinesysteem, is kenmerkend voor COVID-19 en de mate van overactivering wordt geassocieerd met een slechtere prognose. 

Van vitamine D is bekend dat het een interactie aangaat met een eiwit in deze route – angiotensine-converterend enzym 2 (ACE2) – dat ook door SARS-CoV-2 wordt gebruikt als ingangsreceptor. Terwijl het SARS-CoV-2 de expressie van ACE2 vermindert , bevordert vitamine D juist de expressie van dit gen.

Rose Anne Kenny (Trinity College Dublin, Universiteit van Dublin, Ierland) leidde het cross-sectionele onderzoek naar sterfte en vitamine D-status en is de hoofdonderzoeker van de Irish Longitudinal Study on Aging (TILDA). Ze is ervan overtuigd dat alle volksgezondheidsinstanties de bevolking extra vitamine D inname zouden moeten aanbevelen.

“Het indirecte bewijs is zeer sterk”, zegt ze over het mogelijke effect op de COVID-19-uitkomsten. 

Daaraan toevoegend: “we hebben geen gerandomiseerde, gecontroleerde proefgegevens, maar hoe lang wil je wachten in de context van een dergelijke crisis? We weten dat vitamine D belangrijk is voor de musculoskeletale functie, dus mensen zouden het toch moeten nemen”. 

Kenny raadt aan om op zijn minst alle bewoners van verzorgingshuizen vitamine D-supplementen te geven, tenzij er een zeer goede reden is om dit niet te doen.

Adrian Martineau (Institute of Population Health Sciences) hoofdauteur van de meta-analyse van 2017, heeft samen met collega’s van universiteiten in het Verenigd Koninkrijk COVIDENCE UK gelanceerd , een onderzoek welk effect dieet- en leefstijlfactoren hebben op de overdracht van SARS-CoV-2, op de ernst van COVID-19-symptomen, op de hersteltijd en op eventuele langetermijneffecten. 

Ze willen minstens 12.000 mensen rekruteren en tegen de zomer tussentijdse resultaten behalen. Ondanks zijn enthousiasme voor het onderzoek, is Martineau pragmatisch: “In het beste geval is vitamine D-tekort slechts een van de vele factoren die een rol spelen bij het bepalen van de uitkomst van COVID-19, maar het is een probleem dat veilig en goedkoop kan worden gecorrigeerd; er is eigenlijk geen noemenswaardig nadeel. Er is alleen maar een goede reden om te denken dat er mogelijk een voordeel is ”.

Het originele artikel staat hier:  https://www.thelancet.com/pdfs/journals/landia/PIIS2213-8587(20)30183-2.pdf

Het Vitamine D literatuuronderzoek: http://imj.ie/vitamin-d-and-inflammation-potential-implications-for-severity-of-covid-19/